Principiul tratamentului comun

  • Его густые волосы имели натуральный песочный оттенок, а глаза отливали яркой голубизной, которая только усиливалась слегка тонированными контактными линзами.
  • Беккер поднял глаза и увидел наведенный на него ствол.
  • Principiul egalității de tratament între persoane fără deosebire de rasă sau origine etnică
  • trato igualitario - Traducere în română - exemple în spaniolă | Reverso Context
  • Tratamentul rupturii capsulelor de umăr

Directiva vizează să combată discriminarea pe motiv de origine rasială sau etnică. Aceasta stabilește cerințele minime pentru punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane în Uniunea Europeană UE. Prin descurajarea discriminării, principiul tratamentului comun va contribui la creșterea participării principiul tratamentului comun viața economică și socială și la reducerea excluziunii sociale.

Directiva se aplică tuturor persoanelor și sectoarelor de activitate, în ceea ce privește: accesul la locuri de muncă; condițiile de muncă, inclusiv promovarea, remunerarea și concedierile; accesul la formare profesională; afilierea într-o organizație a lucrătorilor sau a patronatului și în orice organizație profesională; accesul la protecție socială și asistență medicală; educația; avantajele sociale; accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința.

Directiva nu se referă la diferența de tratament bazată pe cetățenie sau condițiile de intrare și de ședere pentru cetățenii din țări din afara UE.

Derogări de la principiul egalității de tratament În domeniul ocupării forței de muncă, se poate autoriza o derogare unde rasa sau originea etnică reprezintă o cerință profesională reală. Această derogare trebuie să fie justificabilă prin natura activității ocupaționale și condițiile în care aceasta este desfășurată.

principiul tratamentului comun

Cerința trebuie să fie legitimă și proporțională. Directiva nu se opune acțiunii pozitive, respectiv măsurilor naționale menite să prevină sau să compenseze dezavantajele legate de rasă sau origine etnică. Asociațiile sau alte persoane juridice interesate pot, de asemenea, să întreprindă proceduri în numele sau în sprijinul reclamantului.

principiul tratamentului comun

Victima discriminării trebuie să stabilească doar o prezumție de discriminare, iar ulterior pârâtul este obligat să dovedească faptul că nu a avut loc nicio discriminare. Dialogul social și dialogul civil Partenerii sociali asigură promovarea principiului egalității de tratament, în mod specific prin monitorizarea practicilor la locul de muncă, elaborarea de coduri de conduită și încheierea de contracte colective. Dintr-o perspectivă mai generală, directiva încurajează încheierea de acorduri care stabilesc norme de nediscriminare în domeniile care intră în sfera negocierilor colective.

Tratament egal pentru Parlament şi Consiliu En particular, hemos conseguido garantizar que las indicaciones geográficas IG europeas reciban un trato igualitario. În special, am reușit să asigurăm că indicațiile geografice din Europa IG vor fi tratate în mod egal. Estoy totalmente a favor del trato igualitario de hombres y mujeres ante la ley. Mă declar complet în favoarea egalităţii de tratament a bărbaţilor şi femeilor în faţa legii.

De asemenea, se încurajează dialogul civil cu organizațiile societății civile în cauză. Organismele de promovare a egalității de tratament Fiecare țară a UE trebuie să stabilească cel puțin un organism dedicat combaterii discriminării, care să fie responsabil, în special, de ajutorarea victimelor și realizarea unor studii independente.

Recomandarea Consiliului ÎnConsiliul a adoptat o principiul principiul tratamentului comun comun prin care se solicita luarea de măsuri într-un număr de domenii, inclusiv în cel al antidiscriminării, pentru a consolida integrarea populației picioare umflate tratament etnie romă.

principiul tratamentului comun

Directiva se aplică de la 19 iulie Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 19 iulie Discriminare indirectă: situația în care o dispoziție, principiul tratamentului comun criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de o anumită rasă sau origine etnică în raport cu alte persoane, în afară de cazul în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare și necesare.

Hărțuire: situația în care are loc un comportament nedorit legat de rasă sau originea etnică, având drept scop principiul tratamentului comun efect violarea demnității unei persoane sau crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

principiul tratamentului comun

Persecuții: tratamentul nejustificat sau crud al unei persoane care reclamă o situație de discriminare sau care asistă o persoană în inițierea unei acțiuni în justiție.

Ațiputeafiinteresat